Trinol fosforbrinte - mod kornskadedyr

Produktet anvendes på kornlagre til at gasse mod kornskadedyr.

Skal du anvende produktet, kræver det en G2 autorisation.

Autorisationsnummer skal oplyses ved køb.