Radarcan R-200

Komplet jæger til indendørs brug. Skræmmer mus, fluer, myg, kakerlakker og myrer væk.

Sættes i stikkontakt. Ubegrænset holdbarhed. Rækker 125 m2 mod myrer og 25 m2 mod øvrigeskadedyr.

Frekvens 20-50 Khz (frequency sweep).

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsvejledning
1. Slut ELEKTRISK SKADEDYRJAGER til el-nettet i det rum, du vil beskytte, lodret og med LED-indikatoren øverst. Anbring apparatet på åbne steder, således at ultralyden spredes bedre. Anbring ikke apparatet på skjulte steder, såsom bag gardiner eller møbler. Undgå at blokere forsiden af apparatet.
2. For at bekæmpe myg/fluer anbefaler vi, at du slutter ELEKTRISK SKADEDYRJAGER til en stikkontakt, der er 1-2 meter over gulvet og undlader at placere den direkte foran åbne døre/vinduer.
3. Indikatoren lyser, og apparatet er tændt.
4. Anvend ikke ELEKTRISK SKADEDYRJAGER med andre systemer, der anvender gift eller fælder, eftersom de arbejder mod hinanden (frastødning mod tiltrækning).
5. Hvis der er mange mus, kakerlakker og/eller myrer i løbet af de første dage, ELEKTRISK SKADEDYRJAGER er i brug, betyder det, at de forlader deres hjem for at flygte fra stedet.
6. I tilfælde af mus, kakerlakker og/eller myrer kan der gå op til 3 uger med kontinuerlig brug af apparatet, før de forsvinder. 7. Lad apparatet være tilsluttet hele tiden for bedre effekt.
Teknisk data
Dækning: Til myg, fluer: 40 m2 - 430 sq. ft. (kun til indendørs brug).
Til mus og kakerlakker: 150 m2 - 1615 sq. ft. (kun til indendørs brug).
For myrer op til: 250 m2 - 2691 sq. ft. (kun til indendørs brug).
Forbrug: 3,2 / 7 W.
Spænding: 120 / 240 V AC (alt efter salgslandet).
Pleje og vedligeholdelse
Anbring ikke apparatet i vand eller anden væske.
Rengøring
Hvis du skal rengøre ELEKTRISK SKADEDYRJAGER, skal du afbryde strømmen. Anvend kun en blød, tør klud og ingen slibende produkter.
Udsæt ikke ELEKTRISK SKADEDYRJAGER for ekstreme temperaturer.
Det anbefales ikke at anvende apparatet på steder, hvor temperaturen overstiger 50 ºC.
Ingen udskiftning
ELEKTRISK SKADEDYRJAGER fungerer uden behov for udskiftning, hvilket økonomiserer brugen.

Relaterede produkter