Gnaverbekæmpelse

Vi har produkter til bekæmpelse af alle typer af gnavere. Specielt er musen til gene for rigtig mange mennesker - både som skadevolder og smittespreder. 

Musen er utrolig nysgerrig og har trang til at ville undersøge alt. Dette medfører ofte skader på bygningsdele og inventar. Med dens urin og ekskrementer tilsviner den fødevarer, foder m.m.

Dette kan medføre fødevareforgiftning og spredning af farlige sygdomme som f.eks salmonella. El-kabler samt EDB-kabler er også et yndet gnaver-objekt med store omkostninger til følge.

Musen tager gerne en lille smagsprøve af alt den kommer forbi, så sørg for at "fodre" flere steder eller sæt fælder forsynet med lækkerbidskener med jævne mellemrum i musens nærmiljø.

Da musen ikke er mistænksom og forsigtig af natur, er det op til dig at vælge, hvad du vil fodre den med.

Har du rotter?

Hvis du har mistanke om, at du har rotter, skal du anmelde det til din kommune. Både besøg og bekæmpelse har du allerede betalt over skatten.

Se evt. på nedenstående link hvad du skal gøre, hvis du har spørgsmål om rotter

Rottebekæmpelse (miljøstyrelsen)