Trinol Electronic Rat Trap

Effektiv fælde, som hurtigt og humant dræber rotten via kraftigt stød. Indikation ved lavt batteriniveau.

Dræber op til 50 rotter pr 4 stk "C" batterier.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
1. Anbring lokkemaden i fælden, gennem en af de nederste huller på
fældens bagplade.
2. Sørg for at apparatet er slukket og indsæt 4 x C-batterier.
3. Placer fælden på den ønskede placering langs en væg med indgangen parallelt med væggen.
4. Tænd for fælden; fælden brummer og den grønne lampe blinker en gang.

Beregnet til indendørs brug. Undgå kontakt med døde skadedyr. Enkelt
at rengøre. Sikker, pålidelig og med lang batterilevetid.

Indikation ved lavt batteriniveau. Bør ikke anvendes i vådrum eller i forbindelse med
vand. Batterier og DC 6V, 1A adapter medfølger ikke.

Uhensigtsmæssig brug af produktet kan føre til elektrisk stød eller alvorlig
skade. Holdes væk fra børn, kæledyr og antændelige materialer. Brug
aldrig produktet på våde overflader for at undgå elektrisk stød.

Dette produkt er et elektrisk produkt– berør ikke metalpladerne, når apparatet
er tændt. Hold produktet væk fra væsker.

Hold pacemakere og andre livsunderstøttende enheder mindst 30 cm væk.

Kontakt din læge, hvis du får stød.

Relaterede produkter