Radarcan R-301

Elektrisk rottejager (110/240 Volt) til indendørs brug. Dækker op til 500 m2.

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsvejledning 
1. Sæt strømforsyningselementet i apparatet på bagsiden. Peg den forreste del af enheden mod det område, du ønsker at beskytte, og kontrollér, at der ikke er nogle forhindringer mellem Elektrisk MUS | ROTTEJAGER og det pågældende område, såsom vægge, planter, møbler, vinduer osv. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer forsiden af apparatet, hvor ultralyden udsendes. Anbring apparatet på åbne steder, således at ultralyden spredes bedre. Beskyt apparatet mod regn og direkte kontakt med vand.
2. Sæt strømforsyningselementet i en stikkontakt. Indikatoren lyser grønt.
3. Anvend ikke Elektrisk MUS | ROTTEJAGER med andre systemer til bekæmpelse af skadedyr, der anvender gift eller fælder, eftersom de arbejder mod hinanden (frastødning mod tiltrækning).
4. Det kan tage op til 3 uger, hvor apparatet er i konstant brug, før rotter, mus, kakerlakker eller flagermus helt forsvinder.
5. Anbefalinger: Som en forebyggende foranstaltning bør apparatet være tilsluttet hele tiden, selv efter rotterne, musene, kakerlakkerne og flagermusene er forsvundet. • Hvis du har en gnaver som kæledyr, skal du ikke placere Elektrisk MUS | ROTTEJAGER i det samme værelse for ikke at forstyrre den eller gøre den urolig.  Hvis der er gnavere eller kakerlakker i et forsænket loft, skal Elektrisk MUS | ROTTEJAGER  placeres inde i det.

Pleje og vedligeholdelse: Anbring ikke apparatet i vand eller anden væske.

Rengøring: Hvis du skal rengøre Elektrisk MUS | ROTTEJAGER, skal du afbryde strømmen. Anvend kun en blød, tør klud og ingen slibende produkter.  Udsæt ikke Elektrisk MUS | ROTTEJAGER for ekstreme temperaturer. Det anbefales ikke at anvende apparatet på steder, hvor temperaturen overstiger 50 ºC. 

Ingen udskiftning. ANTIMYG HJEM fungerer uden behov for udskiftning, hvilket økonomiserer brugen. 

Bortskaf Elektrisk MUS | ROTTEJAGER korrekt: Bortskaf apparatet i den tilhørende beholder for korrekt genbrug. RADARCAN® har forpligtet sig til at pleje og beskytte miljøet. Elektrisk MUS | ROTTEJAGER indeholder elektriske komponenter, og det er nødvendigt at bortskaffe apparatet separat fra husholdningsaffaldet. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger vedrørende genbrugsmulighederne.

Relaterede produkter