Radarcan R-105
Mus- og kakerlakskræmmer

Transportabel udgave. Skræmmer mus og kakerlakker væk via ultralyd. Dækker 25 m2. 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
1. Fjern bagdækslet på apparatet, og indsæt 4 1,5 V AAA-batterier, helst alkalinebatterier, som angivet i følgende trin (*).
2. Indikatoren begynder at blinke HVERT FEMTE SEKUND, og apparatet er ved at starte op. Hvis indikatoren ikke lyser, eller du hører en biplyd, skal batterierne udskiftes.
3. Placer BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER i det område, hvor der er registreret mus og/eller kakerlakker, nær gulvet, inde i et skab, på en hylde eller en reol eller ophængt på væggen. Hvis der er gnavere eller kakerlakker i et forsænket loft, skal BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER placeres inde i det. Apparatet kan også anvendes til at beskytte ledningsnettet i din bil ved at placere det inde i motorrummet eller i garagen, hvor bilen normalt er parkeret.
4. Undgå at blokere forsiden af BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER, når der er tændt for apparatet, og peg det mod det område, du vil beskytte. Sørg for, at der ikke er nogen
forhindringer, f.eks. vægge, vinduer, møbler osv. for bedre spredning af ultralydsbølgerne.
5. Anvend ikke dette bekæmpelsesmiddel med andre systemer til bekæmpelse af skadedyr, der anvender gift eller fælder, eftersom de arbejder mod hinanden (frastødning mod tiltrækning).
6. Hvis du registrerer flere kakerlakker i løbet af de første dages brug af BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER, skyldes det, at de forlader deres skjulested.
7.Det kan tage op til 3 uger, hvor apparatet er i konstant brug, før mus og kakerlakker helt forsvinder.
8. Anbefalinger:
a) Lad BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER være tændt hele tiden, selv når skadedyrene er forsvundet som en beskyttelsesforanstaltning.
b) Hvis du har en gnaver som kæledyr, skal du ikke placere apparatet i det rum, den opholder sig, for ikke at forstyrre den eller gøre den urolig.

Teknisk data
Dækning: 25 m2 (kun til indendørs brug).
Batteri: 4 x 1,5 V alkalinebatterier af typen AAA (medfølger ikke).
Holdbarhed: 8 måneder (i brug døgnet rundt).

Pleje og vedligeholdelse
Anbring ikke apparatet i vand eller anden væske.
Rengøring. Hvis du skal rengøre BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER, skal du anvende en blød og tør klud uden slibemidler.

Udsæt ikke BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER for ekstreme temperaturer.
Det anbefales ikke at anvende apparatet på steder, hvor temperaturen overstiger 50 ºC.

Ingen udskiftning.
BÆRBAR MUS KAKERLAKJAGER ungerer uden behov for udskiftning, hvilket økonomiserer brugen.

Relaterede produkter