Trinol Electronic Rat Trap

Effektiv fælde, som hurtigt og humant dræber rotten via kraftigt stød. Indikation ved lavt batteriniveau.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
1. Anbring lokkemaden i fælden, gennem en af de nederste huller på fældens bagplade.

2. Sørg for at apparatet er slukket og indsæt 4 x C-batterier.

3. Placer fælden på den ønskede placering langs en væg med indgangen parallelt med væggen.

4. Tænd for fælden; fælden brummer og den grønne lampe blinker en gang.

Beregnet til indendørs brug. Undgå kontakt med døde skadedyr. Enkelt at rengøre. Sikker, pålidelig og med lang batterilevetid. Indikation ved lavt batteriniveau. Bør ikke anvendes i vådrum eller i forbindelse med vand. Batterier og DC 6V, 1A adapter medfølger ikke.

Uhensigtsmæssig brug af produktet kan føre til elektrisk stød eller alvorlig skade. Holdes væk fra børn, kæledyr og antændelige materialer.

Brug aldrig produktet på våde overfl ader for at undgå elektrisk stød. Dette produkt er et elektrisk produkt, berør ikke metalpladerne, når apparatet er tændt. Hold produktet væk fra væsker.

Hold pacemakere og andre livsunderstøttende enheder mindst 30 cm væk. Kontakt din læge, hvis du får stød. 

Relaterede produkter