Trinol Fruitfly Trap

Trinol Frugtfluefælde er en fælde med væske, der anvendes til at monitorere
bananfluer (Drosophila melanogaster). Trinol Frugtfluefælde er let at anvende. Væsken i flasken hældes over i fælden gennem toppen af denne.

Trinol Frugtfluefælde tiltrækker fluerne som fanges i tragtsystemet, hvorfra de ikke kan komme ud igen.

Fælden placeres der, hvor fluerne opleves som irriterende som for eksempel i køkkenet, opholdsrum, kantiner, restauranter og så videre. Er der ingen fluer i fælden efter ca. 24 timer skal den flyttes tættere på problemets kilde. Lokkemidlet i Trinol Frugtfluefælde er effektivt i ca. 30 dage efter at det er påfyldt, eller til lokkemidlet er fordampet. Herefter skal der hældes mere væske i fælden. Efter endt brug hældes fældens indhold ud, inklusiv de fangede insekter, og fælden sorteres som plastik affald.

Trinol Frugtfluefælde er en effektiv løsning til detektion og fangst af bananfluer. Ved fangst påbegyndes behandling med biocid hvis det er nødvendigt

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Førstehjælp:

Hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. I tilfælde af bivirkninger, kontakt en læge.

Øjenkontakt: Skyl med rigelige mængder vand med en blød stråle i mindst 10 minutter, og løft skiftevis det øvre og det nedre øjenlåg. Fjern eventuelle kontaktlinser og skyl videre i 5 minut-ter. I tilfælde af bivirkninger, kontakt en læge.

Indånding: Flyt personen fra eksponerede område. Sørg for frisk luft og varme. I tilfælde af bivirkninger, kontakt en læge.

Indtagelse: Efter indtag, skyl munden og drik vand. I tilfælde af bivirkninger, kontakt en læge. 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved 0-40 °C.
Aktiv ingrediens: Naturlige fødevareingredienser
Produktets form: Klar-til-brug, flydende lokkemad

Relaterede produkter