Insektbekæmpelse

Insekter - Til skade eller gavn?

Insekter udgør mere end halvdelen af alle kendte levende organismer. Cirka en fjerdedel af klodens dyr lever af at suge næring fra de resterende tre fjerdedele, enten som parasitter inde i kroppen eller som udvendige blodsugere.

Nogle få arter har tilpasset sig til at leve af mennesker og andre kan lejlighedsvis genere os, når vi færdes udendørs, eller fordi de lever på de dyr vi omgås.

Andre insekter som sommerfugle og bier er gavnlige for miljøet ved at bestøve blomster og andre planter.

Insekter findes næsten overalt, men det er dig der skal afgøre, om og med hvad, de skal bekæmpes.

Insektbekæmpelse