Trinol Myrestop

Beskrivelse:
Trinol Myrestop er et effektivt middel til bekæmpelse af myrer. Kan anvendes både inden- og udendørs.

Brugsanvisning: Trinol Myrestop anvendes til bekæmpelse af myrer både indendørs ved spredning eller udendørs ved udvanding direkte i myreboet.

Til indendørs bekæmpelse ved spredning anvendes 10 g pr. m2. Produktet fordeles jævnt i området hvor der observeres myreaktivitet, langs stier, i sprækker eller andre tilflugtssteder hvor myrerne opholder sig.

Til udendørs bekæmpelse ved udvanding anvendes 100 g Trinol Myrestop i 5 liter vand. Sørg for at alt granulat er opløst før brug. Opløsningen udvandes direkte i myreboet om morgenen, før solopgang, da størstedelen af myrerne vil befinde sig i boet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunaleregler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Relaterede produkter