Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Trinol TURBO-JET

Bekæmpelse af fluer i stalde og bebyggelse samt mod hvepse i og omkring deres bo

En specialfremstillet aerosol til knock-down bekæmpelse af fluer og hvepse.  Aerosoldåsen er forsynet med JET forstøverdyse, som giver en fin forstøvning, samtidig med at den har en god rækkeevne. Dåsen holdes lodret eller skråt opad. Aktiver JET-dysen og fordel sprøjtetågen med svejende bevægelser jævnt i rummet. Døre, vinduer og ventilation holdes lukkede under behandlingen og i 25 min. herefter. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes. Stuefugle skal fjernes inden sprøjtning.

Midlet er kun aktiv over for insekter og andre
koldblodede dyr og påvirker ikke husdyrenes adfærd.

Midlet er øjeblikkeligt virkende og giver ingen langtidseffekt.

Trinol TURBO-JET er anerkendt af Statens Skadedyrlaboratorium til bekæmpelse af fluer ved sprøjtning.

Advarsel!

Meget brandfarlig.  • Deklaration: Pyrethrin I + II 0,40% Piperonylbutoxyd 2,0%.
  • Dosering: Sprøjtning i 5 sekunder pr. 30 m³ rum.
 
Trinol TURBO-JET
 
Varenr: 100300