Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Dimilin 5

Forebyggende behandling mod loppeæg og larver i redekasser

Dimilin 5 anvendes til forebyggende bekæmpelse af lopper hos farmmink. Midlet virker kun på loppernes æg og larver, og har ingen effekt på voksne lopper. Midlet skal derfor anvendes forebyggende, eller i kombination med anden bekæmpelse.

Dimilin 5 virker ved at hindre dannelsen af kitin (insekternes hudskelet) i æg- og larvestadiet. Derved standses udviklingen af lopperne, og de dør før de bliver til voksne lopper. Pulveret er skånsom overfor minkene, lugter ikke og har en meget lav giftighed overfor både mink og mennesker. Pattedyr danner ikke kitin og påvirkes derfor ikke af pulveret.

Midlet anvendes ved pakning af redekasserne. Til de drægtige tæver pudres redehalmen med 2 gram Dimilin 5 pr. redekasse. Behandlingen gentages ca. hver 4. uge.

Der bør foretages en genbehandling, hvis halmen udskiftes og/eller suppleres med et middel mod voksne lopper.

  • Deklaration: Diflubenzuron 5%.
  • Dosering: 2 gram pr. redekasse.
 
Dimilin 5
 
Varenr: 130030