Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Insektmidler

INSEKTER - TIL SKADE ELLER GAVN

Insekter udgør mere end halvdelen af alle kendte levende organismer. Cirka en fjerdedel af klodens dyr lever af at suge næring fra de resterende tre fjerdedele, enten som parasitter inde i kroppen eller som udvendige blodsugere.

Nogle få arter har tilpasset sig til at leve af mennesker og andre kan lejlighedsvis genere os, når vi færdes udendørs, eller fordi de lever på de dyr vi omgås.

Andre insekter som sommerfugle og bier er gavnlige for miljøet ved at bestøve blomster og andre planter.

Insekter findes næsten overalt, men det er dig der skal afgøre om og med hvad de skal bekæmpes.

 • Advion Ant Gel

  Effektiv mod en lang række myrer i og omkring bygninger
 • Advion Cockroach Gel

  Gel der er yderst attraktiv for kakerlakker
 • AGITA 10WG

  Smøremiddel mod voksne fluer
 • AquaPy®

  Et bredtvirkende insekticid med knock-down effekt ! Bekæmpelse af fluer i stalde og kornsnudebiller på kornlagre.
 • Dimilin 5

  Forebyggende behandling mod loppeæg og larver i redekasser
 • Elector - mod blodmider

 • Fosforbrinte mod kornskadedyr

 • K-Obiol EC 25

  K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr i tomme kornlagre, opbevaringsrum i skibe og lastbiler samt transport- og procesanlæg for korn.
 • K-Othrine Partix

  Innovativ formulering til bekæmpelse af insekter på alle typer overflader - også de porøse.
 • Loppex

  Bekæmpelse af voksne lopper i redekasser.
 • Maxforce Quantum

  Maxforce Quantum - bekæmpelse af myrer inkl. faraomyrer og sort havemyre indendørs samt omkring bygninger
 • Maxforce Quantum Myrelokkedåse

  Maxforce quantum myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til bekæmpelse af myrer i og omkring huse.
 • Maxforce Platin

  Helt ny formulering til bekæmpelse af skægget sølvkræ og kakerlakker, som er effektivt op til 12 måneder efter applicering.
 • Neporex WSG 2

  Forebyggende fluebekæmpelse på larvestadiet
 • Protox Insekt

  ProtoxInsekt anvendes til bekæmpelse af træborende insekter i træværk.
 • STALD-CHOK

  Knock-down bekæmpelse af fluer og hvepse i stalde og beboelse.
 • Trinol 810 Insektmiddel

  Forebyggende og langtidsvirkende middel mod alle krybende og flyvende insekter
 • Trinol Myrelokkedåse

  Karton á 2 lokkedåser, som er klar til brug, når de drejes en omgang. Dåserne anvendes i og omkring bygninger.
 • Trinol Perma Forte B

  Forebyggende insektmiddel med ekstra god langtidseffekt. Virker mod alle krybende og flyvende insekter.
 • Trinol TURBO-JET

  Bekæmpelse af fluer i stalde og bebyggelse samt mod hvepse i og omkring deres bo