Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Musemidler

Mus som skadevolder og smittespreder

Musen er utrolig nysgerrig og har trang til at ville undersøge alt. Dette medfører ofte skader på bygningsdele og inventar. Med dens urin og ekskrementer tilsviner den fødevarer, foder m.m., hvilket kan medføre fødevareforgiftning og spredning af farlige sygdomme som f.eks salmonella. El-kabler samt EDB-kabler er også et yndet gnaver-objekt med store omkostninger til følge.

Musen tager gerne en lille smagsprøve af alt den kommer forbi, så sørg for at "fodre" flere steder eller sæt fælder forsynet med lækkerbidskener med jævne mellemrum i musens nærmiljø.

Da musen ikke er mistænksom og forsigtig af natur, er det op til dig at vælge, hvad du vil fodre den med.

Ved salg til ikke professionelle bekæmpere er største lovlige sagsenhed 100 gram.

HVIS DU HAR ROTTER !

Det er kommunens ansvar, at anmeldt forekomst af rotter bliver bekæmpet.

Rottebekæmpelse i kommunerne må kun foretages af kommunens eget autoriserede personale eller af personalet hos det bekæmpelsesfirma, der har indgået kontrakt med kommunen om sikringsordninger med rottebekæmpelse.