Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

RIDAK Blok

Bekæmpelse af mus og rotter i og omkring bygninger

Midlet er ca. 1½ gange stærkere end almindelige bromadiolonholdige produkter, samtidig med at den
sekundære giftenhed er lav. Blokkene udlægges de steder, hvor gnaverne færdes f.eks. langs vægge og
mure, bag skabe osv. Udlægges med minimum 1-2 blokke pr. udlægningssted i foderstationer eller bag anden
afskærmning. Udlægningsstederne bør jævnligt kontrolleres. Daglig supplering kan i perioder være nødvendig.

 

 

  • Deklaration: 0,005% difenacoum.
  • Dosering: Rotter: Max 200 g Ridak Blokke pr. station i 10 meters afstand. Mus: Max 30 g Ridak Blokke pr. station i 1-2 meters afstand.
 
RIDAK Blok
 
Varenr: 140210