Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Trinol Fosforbrinte

Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

Midlet giver bedst resultat ved jordtemperatur over 5º C. I fri luft skrues doseringsrøret på den originale aluminiumsbeholder, og røret lukkes med tætsluttende prop. Af hensyn til risiko for overtryk i beholderen skal beholderens åbning pege bort fra mennesker og dyr i nærheden.

Bekæmpelse af muldvarpe:

Når hovedgangen er fundet f.eks. under et muldvarpeskud, åbnes der ned til gangen med en spids stok. Proppen fjernes fra doseringsrøret, og 2 - 3 pellets dryppes ned i gangen. Undgå at gangen lukkes med jord. Hullet lukkes med forhåndsværende materiale såsom en tot græs eller papir, evt. en sten og tætnes med jord, så der ikke trænger lys ned. Der udlægges pellets for hver 2 - 3 meter gangsystem, hvor der er friske skud.

Bekæmpelse af mosegrise:

For hver 2 - 3 meter gangsystem udlægges 2 - 3 pellets i hvert hul eller der åbnes til gangsystemet med en spids stok, hvis der er for få huller. Huller hvori der er udlagt pellets, lukkes på samme måde som for muldvarpe. Åbne huller hvori der ikke udlægges pellets, trædes til så gassen bliver i gangsystemerne.

For effektiv bekæmpelse af begge typer skadedyr anbefales det at gennemgå de behandlede arealer efter 3 - 10 dage, og der foretages supplerende udlægning, hvor det skønnes nødvendigt.

Giftrester skal afleveres til den kommunale modtagerordning for farligt affald.

  • Deklaration: 56% aluminiumposphid + 44% fyldstoffer
  • Dosering: 2-3 pellets for hver 2-3 meter gangsystem med friske skud
 
Trinol Fosforbrinte
 
Varenr: 150015